V rámci našeho projektu plánujeme vybudovat několik prvků, kterými zpříjemníme návštěvu Kamenolomu Pohled lidem, kteří sem zavítají. Chceme, aby si odnesli nové poznatky o tomto lomu i o geologie obecně. V plánu máme vybudovat zde expozici kamenů, skalku, především s využitím horniny z lomu, několik informačních tabulí popisujících rekultivaci a historii lomu, malé posezení s vyhlídkou na lom a zábavu pro děti (poznávání hornin, paleontologie). Průvodcem po všech atrakcích lomu bude skřítek „Kameníček“. Aby se o lomu dozvěděli i lidé z okolí, vytvoříme propagační materiál, který umístíme na informační centra do blízkých obcí. Vytvoříme krátké video, jenž bude popisovat tvorbu tohoto projektu. Radi bychom také uspořádali výstavu na naší škole o naší práci a s námi vyfocenými fotkami  

/

The main aim of our project is introducing quarry Pohled and his surroundings to people. We want to focus especially on the entertainment but on the other hand it is also important from the educational point of view. Mr. Stony, who is the little imp, will appear on the information boards and on the Internet. In terms of the education, we are going to make information boards describing the quarry, its history and geology in general and sitting with view into the quarry. Then we would like to make some promotional materials with the most important information, particularly about the reclamation of this quarry and exhibition in our school.

Facebookový stránka o našem projektu // Facebook page about our project

Vytvořili jsme facebookovou stránku. // We have created a facebook page.

Leggi di più
15Set

Propagace našeho webu Quarry life award //Quarry life award web Propagation

Odkaz na stránkách naší školy a stránkách Ekoklubu. // Link at our school website and Ekoklub website

Leggi di più
10Set

Setkání s porotci // Meeting with judges

V pondělí 3. září jsme se setkali s porotci v naší škole. // On Monday 3rd September we met judges in our school.

Leggi di più
05Set

Ukazatel zajímavých geologických lokalit // Interesting Geological Locations Pointer

Ukazatel v budoucnu umístěný na vyhlídce v lomu // Pointer will be on the view point in the quarry in the future

Leggi di più
04Set

Video o práci na projektu // Video about our work on the project

Prezentace práce na projektu // Explaining of our work on the project

Leggi di più
04Set

Článek do ECHA číslo 3!!!

Další informování veřejnosti o našem projektu.

Leggi di più
03Set

Malý geopark v lomu po jeho uzavření // small geopark in quarry after its close

obrázky návrhů na sloupky a destičky v geoparku // designe columns and boards in geopark

Leggi di più
02Set

Pracovní listy // Worksheets

Vytvořili jsme dva pracovní listy pro děti v češtině i angličtině. // We made two worksheets for children in Czech language and also in English language

Leggi di più
02Set

Lišta s horninami v našem geoparku

Lišta s horninami z Kamenolomu Pohled skoro hotová!

Leggi di più
31Ago

We've informed the village major II. // Informujeme starostu obce II.

information about our progress in project.// Informace o pokrocích v našem projektu

Leggi di più
19Ago

Informační brožury//The information brochures

Informační brožury v tištěné podobě.//The information brochures are finally printed.

Leggi di più
08Ago

Umístění lišty//Placing the bar

Umístění lišty do geoparku naší školy//Placing the bar into our school geopark

Leggi di più
03Ago

Information brochure // Informační brožura

The Pohled Quarry Information Brochure // Informační brožura k Lomu Pohled

Leggi di più
11Giu

The board with samples of stones // Lišta se vzorky kamenů

On this board will be fixed forteen samples of stones which were collected in the quarry. // Na tuto lištu bude připevněno čtrnáct kamenů, které byly nasbírány v lomu.

Leggi di più
10Giu

Information board // Informační tabule

Information board designed by us // Námi vytvořená informační tabule

Leggi di più
04Giu

Mr. Stony's book of tasks // Kameníčkův úkolníček

Within our project we've created a book of tasks for children // V rámci našeho projektu jsme vytvořili také knihu plnou úkolů pro děti.

Leggi di più
20Mag

The third visit // Třetí návštěva

We visited the quarry 15.5.2018 once again. This time we collected samples of stones. // Dne 15. 5. 2018 jsme opět navštívili lom. Tentokrát kvůli sběru hornin.

Leggi di più
19Mag

Articles in our local newspapers // Články do našich místních novin

We inform people in our town about our activity // Informuje lidi v našem městě o naší činnosti

Leggi di più
16Mag

The second visit // Druhá návštěva

Our second visit in quarry Pohled // Naše druhá návštěva lomu Pohled

Leggi di più
17Apr

We've informed the village major // Informujeme starostu obce

Photos of letter for the village major // Fotografie dopisu pro starostu obce.

Leggi di più
16Apr

Quarry and the time // Lom a čas

A piece of history of Quarry Pohled // Něco málo z historie Lomu Pohled

Leggi di più
12Apr

Our first visit // První návštěva

We have finally visited Quarry Pohled./ Konečně jsme navštívili lom Pohled.

Leggi di più
02Apr

Our team // Náš tým

Who we are? // Kdo jsme?

Leggi di più
02Apr

Project of Quarry Life Award – Quarry Pohled

The main aim of our project is introducing quarry Pohled and his surroundings to people. We want to focus especially on the entertainment but on the other hand it is also important from the educational point of view. Mr. Stony, who is the little inn, will appear on the information boards and on the Internet. In terms of the education, we are going to make information boards describing the quarry, its history and geology in general. Then we would like to make some promotional materials with the...

Leggi di più
02Apr

Future of my quarry // Budoucnost mého lomu

Plan of Quarry Pohled after reclamation // Plán lomu Pohled po rekultivaci.

Leggi di più
19Mar

Photo of Quarry Pohled // Foto lomu pohled

Photo which we have taken in Quarry Pohled // Fotky, které jsme pořídili v Pohledu

Leggi di più
11Mar

First meeting//První schůzka

First meeting with the Quarry life award workers // První schůzka s pracovníky Quarry life award.

Leggi di più
11Mar

Mr. Stony // Kameníček

Who is Mr. Stony? // Kdo je Kameníček?

Leggi di più
07Mar