This photo we took in Pohled 3 years ago when we was on geological excursion

___
Tyto fotky jsme pořídili v Pohledu před třemi lety, když jsme byli na geologické exkurzi.